Sikkerheds regler

Sikkerhedsregler for Dyvig Bådelaugs Kajak afdeling.

Gode råd om sikkerhed ved kajakroning.

Orienter dig om vejrudsigten for lokalområdet.

 1. Bær altid redningsvest/svømmevest.
 2. Vær påklædt efter vandtemperaturen.
 3. Ro så tæt på kysten, at du altid kan svømme i land.
 4. Skal du krydse åbent vand fx Alsfjord, så vær sikker på selvredning og hav helst en ledsager med.
 5. Vælg kajak og sikkerhedsudstyr efter den tur du skal ud på.
 6. Sørg for at andre ved, at du er ud at ro samt huske at skrive det ind i ro-journalbogen.
 7. Hav mobiltelefon med i vandtæt indpakning.
 8. Medbring evt. tørt tøj, især på længere ture
 • Under uddannelse: Ror du 50 km med en instruktør og får teoretisk og praktisk viden.
 • Frigivet roer: over 50 km, dette giver ret til, at bruge klubbens grej, og sejle alene i sommer sæson.
 • Erfaren roer: over 300 km i én sæson. Har man ikke nået 300 km må man med godkendelse sejle sammen med makker i vinterhalvår. Dog vil dette altid være en individuel afgørelse.
 • Dette giver ret til at ro i vinterhalvåret med makker og alene (1. nov.-1.april).

Desuden giver erfaren roer, ret til at låne kajakker. (Hvis du vil låne en af klubbens kajakker med på ferie, langtur, konkurrence eller til andre rofarvande, skal du indhente tilladelse hos styregruppen. Det er fortrinsvis ældre kajakker man kan låne.

 Vinterroning.

Vinterroning må normalt kun finde sted idet daglige tidsrum fra ½ time efter solopgang til ½ time før solnedgang.

Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici: vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt.

Under roning skal det tilstræbes, kajakken holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og bundforholdene er muligt. Afstanden til grundt vand/ kysten bør aldrig overstige 50 meter for turkajak og 100 meter for havkajak.

Under vinterroning skal enhver kajakroer være iført CE godkendt svømmevest samt tilstræbes at være iført tørdragt. Ligeledes skal bæres påklædning som er egnet til vinterroning.

Ved vinterroning bør hver havkajak/turkajak medføre tilstrækkeligt, tørt skiftetøj i vandtæt pose.

Normalt bør der ved vinterroning mindst være 2 kajakker i følge med hinanden.

Havkajak/turroere, der ønsker at deltage i vinterroning, registrerer sig på en liste, og klubben anbefaler at man mindst en gang årligt ved vinterronings periodens påbegyndelse laver selvredning og makkerredning, og det tilstræbes at det kan gøres inden for ca. 4 minutter.

Perioden for vinterroning er fra den 1. november til den 1. april.