Om Kajakafdelingen

kajak gaf

Dyvig Bådelaug’s kajakafdeling giver rig mulighed for at komme ud og ro kajak i den enestående natur, vi har i vores område.
Klubben råder over at antal kajakker, som man frit kan bruge, når man er ”friroet”.
Der er i også mulighed for at få plads til sin private kajak i skuret i det omfang, pladsen tillader det.
Vi forsøger hvert år at arrangere nogle fælles ture, hvor det sociale fællesskab er i centrum.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du skal være medlem af Dyvig Bådelaug.

Se: https://www.db-dyvig.dk/indmeldelse/ansogning-om-a-medlemskab/

Det koster pt. kr. 1200,- pr. år for et medlemskab. Det inkluderer også ægtefællen.

Begynderkursus koster kr. 500,- .

Når du har bestået begynderkurset og roet 50 km med instruktør er du ”friroet”.
Det betyder, at du frit kan benytte vores kajakker.

Vedr. uddannelse til DGI havkajakroer I

Målgruppe: Kurset henvender sig til nybegyndere og let øvede med interesse for at lære de basale ro- og rednings teknikker i havkajak.

Hensigt: At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture langs kysten i lokalt og kendt farvand – i sommerhalvåret (maj – oktober).

Indhold: Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning, skadesforebyggende roteknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt teori i, navigation, vejr, risikomomenter og førstehjælp.

Forudsætninger: Der er ingen adgangskrav til kursus deltagelse, men der henstilles til, at man kan svømme.

Kursets varighed: 2 dages kursus på minimum 16 timer

Kursus beskrivelse

Kursus form: Der undervisers efter DGI’s havkajak retningslinjer, hvor man dels vil modtage undervisning i egenfærdigheder og dels arbejder sammen i hold af 2 og 2.

Teknisk og praktisk indhold:

 • Ind- og udstigning i kajak v. kyst og bro
 • Vandtilvænning / wet-exit og tømning af vandfyldt kajak
 • Makkerredning efter deltagerforudsætninger
 • selvredning med pagajflyder
 • Lavt støttetag og lav sculling
 • Drejetag, lavt Telemarksving og sideforflytning
 • Stoptag og baglæns roning
 • Effektiv skadesforebyggende roteknik
 • Bugsering af anden kajak
 • Svømme 150m med kajak på slæb i åbent hav, iført robeklædning. Jævnfør Søsportens Sikkerhedsråd, anbefales at der ALTID bæres vest, når man befinder sig på vandet.
 • Teoretisk kursus indhold: Teoretisk kendskab til nedenstående temaer med henblik på ture langs kysten i Danmark. – Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr) – Vejvalg og grundlæggende navigation med kort og kompas – Vind og vejr, bølger mm. – Risikomomenter ved havkajakroning. – Førstehjælp og kuldeskader – Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land – Søsportens Sikkerhedsråds relevante foldere udleveres evt.

Har du spørgsmål, så kontakt:

Jannie Krull Jensen, Mobil: 41 60 14 46, E-Mail: janni.krull.jensen@gmail.com

Havkajakinstruktør:

Henrik Carlsen, Mobil: 93 85 28 10, E-Mail: hcarlsen61@yahoo.com

Besøg vores Facebook gruppe.