Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

På en prioriteret rækkefølge skal vi lave disse ting efterhånden som vi får råd til det. Der kan selvfølgelig opstå akutte ting som skal ordnes først.

  1. Maling af klubhus og butik. Farven på udvendig træbeklædning bliver antracit grå. Vindues rammer hvide. Arbejdet forventes udført i sommeren 2023. Der skal udskiftes flere brædder før der skal males.
  2. Suge anlæg til holding tanke.
  3. Etablering af langskibs pladser ved stenmolen for større både. Dette arbejde er påbegyndt i forbindelse med adgang til badeborgen. 
  4. Etablering af vaskeplads. Skal benyttes ved højtryksrensning af bundmaling.
  5. Renovering og ombygning af klubhus. Dette projekt er startet op. Der arbejdes i etaper, efterhånden som penge og frivillig arbejdskraft kan skaffes. Målet er at skabe et stor sammenhængende lokale, med et åbent køkken.