Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 13/9 blev der nedsat en gruppe, bestående af Palle Brock, Bjarne Jepsen og Anders Bruun. De skal arbejde med at udlægge en flydende “hoppeborg” vest for stenmolen.

Vi har nu fået en betinget tilladelse fra Kystdirektoratet. Vi kan starte op når Langelands Museum har fuldført en marine arkæologisk undersøgelse og givet deres godkendelse. Dette arbejde forventes afsluttet i april måned.

På bestyrelsesmødet den 25/11 besigtigede vi masteskuret. Det var ret deprimerende!

Alt for mange master var oplagt uden at være afriggede. I følge “Daglig Drift” skal vanter, sallingshorn mv. fjernes før de kan anbringes på hylderne.  Claus har nu været i kontakt med de medlemmer som ikke har efterlevet vores regler. Det skal blive bedre til næste vinter. Planen som viser hvor de enkelte master skal ligge bliver opdateret. Master som næste vinter ikke er afriggede, vil blive bortvist.

På en prioriteret rækkefølge skal vi lave disse ting efterhånden som vi får råd til det. Der kan selvfølgelig opstå akutte ting som skal ordnes først.

  1. Sugeanlæg til holding tanke.
  2. Etablering af langskibs pladser ved stenmolen for større både.
  3. Etablering af vaskeplads. Skal benyttes ved højtryksrensning af bundmaling.
  4. Renovering og ombygning af klubhus. Dette projekt er startet op. Der arbejdes i etaper, efterhånden som penge og frivillig arbejdskraft kan skaffes. Målet er at skabe et stor sammenhængende lokale, med et åbent køkken.