Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

Stormfloden har medført store skader på bygninger og inventar i Dyvig Bådelaug. Selv om vi får refunderet nogle af udgifterne fra vores forsikring, kommer vi til at betale mange penge for at blive kørende igen.

Det medførte at vi på bestyrelsesmødet den 5′ dec. har besluttet at taksterne for havnepladserne i 2024 kommer til at stige en del. Når det er sagt, er vi stadig en af de billigste havne i Danmark at have sin båd liggende i. Du kan se de nye takster for 2024 her på hjemmesiden.

Havnekontor og butik er reetablerede, og butikken har fået en bageovn hvor der kan laves friskt morgenbrød hver dag. Renoveringen af klubhuset er udskudt til efteråret.

Der skal også købe en ny dieselstander, da den gamle var totalt skadet af vand. (Den er ikke dækket af forsikringen). 2 Wi-Fi sendere på havneområdet er ude af drift, men bliver udskiftet snarest.

Badebygningen har i det store og hele “overlevet”, dog er vaskemaskinen og tørretumbleren udskiftet.

På en prioriteret rækkefølge skal vi derefter lave disse ting efterhånden som vi får råd til det.

  1. Suge anlæg til holding tanke.
  2. Etablering af langskibs pladser ved stenmolen for større både. Dette arbejde er påbegyndt i forbindelse med adgang til badeborgen. Det videre arbejde udskydes til 2025.
  3. Etablering af vaskeplads. Skal benyttes ved højtryksrensning af bundmaling.