Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsesmødet den 3′ november:

Corona: På trods af en dårlig start på året, endte sæsonen overraskende godt. Vi havde næsten samme indtægter som sidste år.

Bomanlæg: Vi beslutter at indkøbe og opstille et bomanlæg ved indgangen til havneområdet. Bommen er 6 m lang, så der bliver gode indkørselsforhold alligevel. Bommen kan betjenes med havnekortet.
Det har været et stort ønske at kunne spærre for uvedkommende trafik. Nogen har endda moret sig med at køre ræs og laver ravage på stenbelægningen.

Ekstraordinær generalforsamling: Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling, læs mere på siden om “Generalforsamlinger og medlemsmøder”.
Indkaldelsen skyldes at vi skal sikre Bådelaugets og havnens fremtid.

På en prioriteret rækkefølge skal vi lave disse ting efterhånden som vi får råd til det. Der kan selvfølgelig opstå akutte ting som skal ordnes først.

  1. Renovering af Bro 2. Vi udskyder denne renovering til 2021, men har udskiftet de dårligste planker
  2. Ændring af brohoved så der bliver flere større pladser.
  3. Bomanlæg ved indkørsel til Bådelaugets område. Det er sat i gang. Opstilles med frivillig arbejdskraft.
  4. Sugeanlæg til holding tanke.
  5. Udskiftning af el-radiatorer til varmepumpe i klubhus.
  6. Renovering og ombygning af klubhus. Dette projekt er startet op, med at flytte indgangsdøren længere ind, så der blev skabt et forrum til havneautomaten. Hen af vejen laves nye ændringer. Planen er at skabe et stor sammenhængende lokale med et åbent køkken.