Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 13/9 blev der nedsat en gruppe, bestående af Palle Brock, Bjarne Jepsen og Anders Bruun. De skal undersøge muligheder for at udlægge en flydende “hoppeborg” vest for stenmolen. Hvis det bliver en realitet skal den anskaffes for sponsor midler.

På en prioriteret rækkefølge skal vi lave disse ting efterhånden som vi får råd til det. Der kan selvfølgelig opstå akutte ting som skal ordnes først.

  1. Udskiftning af el-radiatorer til varmepumpe i klubhus.
  2. Renovering af Bro 2. Arbejdet skal udføres inden sæsonstart 2022.
  3. Ændring af brohoved så der bliver flere større pladser
  4. Etablering af langskibs pladser ved stenmolen for større både.
  5. Sugeanlæg til holding tanke.
  6. Etablering af vaskeplads. Skal benyttes ved højtryksrensning af bundmaling.
  7. Renovering og ombygning af klubhus. Dette projekt er startet op. Der arbejdes i etaper, efterhånden som penge og frivillig arbejdskraft kan skaffes. Målet er at skabe et stor sammenhængende lokale, med et åbent køkken.