Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

På en prioriteret rækkefølge skal vi lave disse ting efterhånden som vi får råd til det. Der kan selvfølgelig opstå akutte ting som skal ordnes først. Punkt 1 og 2 udføres inden sæsonstart 2023

  1. Renovering af Havnekontoret. Havneautomaten opsættes til venstre for indgangsdøren. Der laves et vindfang og halvtag til at beskytte automat og betalende kunder.
  2. Etablering af ny indgangsdør til Havnekiosken. Der opføres et nyt plateau i stål og træ foran de 2 indgangsdøre.
  3. Suge anlæg til holding tanke.
  4. Etablering af langskibs pladser ved stenmolen for større både. Dette arbejde er påbegyndt i forbindelse med adgang til badeborgen. 
  5. Etablering af vaskeplads. Skal benyttes ved højtryksrensning af bundmaling.
  6. Renovering og ombygning af klubhus. Dette projekt er startet op. Der arbejdes i etaper, efterhånden som penge og frivillig arbejdskraft kan skaffes. Der præsenteres bud på nye indretningsmodeller på årets generalforsamling.