Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

Opladning af el-biler, el-scootere og el-påhængsmotorer fra havnens gratis el-standere er ikke tilladt. Har du akut brug for strøm til opladning, må det kun ske fra en af vores el-standere hvor der betales for strømmen.

Fordeling af bådpladser varetages nu af Havnekontoret v. Havnemester Sten Jørgensen.

På en prioriteret rækkefølge skal vi lave disse ting efterhånden som vi får råd til det. Der kan selvfølgelig opstå akutte ting som skal ordnes først. Punkt 1 og 2 udføres inden sæsonstart 2023

  1. Renovering af Havnekontoret. Havneautomaten opsættes til venstre for indgangsdøren. Der laves et vindfang og halvtag til at beskytte automat og betalende kunder. Arbejdet er afsluttet.
  2. Etablering af ny indgangsdør til Havnekiosken. Der opføres et nyt plateau i stål og træ foran de 2 indgangsdøre.
  3. Suge anlæg til holding tanke.
  4. Etablering af langskibs pladser ved stenmolen for større både. Dette arbejde er påbegyndt i forbindelse med adgang til badeborgen. Det videre arbejde udskydes til 2024.
  5. Etablering af vaskeplads. Skal benyttes ved højtryksrensning af bundmaling.
  6. Renovering og ombygning af klubhus. Dette projekt er startet op. Der arbejdes i etaper, efterhånden som penge og frivillig arbejdskraft kan skaffes.