Flydende badeborg

Hoppeborgen vil være udlagt i de 3 sommermåneder.

Hoppeborgen er ved at blive monteret. Vi satser på at den kan indvies i juni måned.

Anlægget placeres omkring 40 meter vest for stenmolen. Der bliver lige nu lavet en ny gangbro henover stenene. Det er meningen at man svømmer ud til hoppeborgen herfra.

Anlægget er sponseret af Linak og Brødrene Nørulf.

Anlægget bruges på eget ansvar.

 

Anlægget

Plantegning

Opmåling af vanddybde.

I november måned undersøgte Jørgen og Kent vanddybderne vest for stenmolen. Der skal være mindst 2,4 meter dybt hvor borgen skal ligge.

Udarbejdelse af ansøgning

Den 22' november 2021 blev der indsendt en ansøgning til Kystdirektoratet. Mange parter skulle høres og give tilsagn til projektet. Den 1' april var tilladelsen på plads, og vi kunne for alvor gå i gang.

Gangbro

Anders koordinerer arbejdet med gangbroen. Der bliver løbende indkaldt til arbejdsdage på vores Facebook side.

Støbning af ankerklodser

Der støbes 18 betonklodser, som skal holde hoppeborgen på plads. Der blev leveret 6,5 tons flydende beton.