Flydende badeborg

Hoppeborgen er udlagt fra midt juni til slut august

Badeborgen er placeret omkring 40 meter vest for stenmolen. Der er nu lavet en ny gangbro henover stenene og det er meningen at man svømmer ud til badeborgen herfra. Vanddybden omkring badeborgen er minimum 2,50 meter.

Badeborgen kan frit benyttes af aktive og passive medlemmer i Dyvig Bådelaug, samt havnens gæstesejlere.

Anlægget bruges udelukkende på eget ansvar. Af hensyn til din egen sikkerhed skal du overholde disse regler:

  1. Anlægget må kun benyttes af personer, som kan svømme.
  2. Børn skal holdes under opsyn.
  3. Der må ikke være flere personer på de enkelte sektioner, end der er angivet på enheden.
  4. Skarpe genstande må ikke medbringes.
  5. Badeborgen må ikke benyttes i mørke.
  6. Badeborgen må ikke benyttes ved vindstyrke over 8 m/s.
  7. Du må ikke dykke ind under badeborgen
  8. Det er ikke tilladt at fortøje andre både til anlægget.

Badeborgen er sponseret af Linak og Brødrene Nørulf.

 

Anlægget