Flydende badeborg

Hoppeborgen vil være udlagt i de 3 sommermåneder.

Badeborgen er placeret omkring 40 meter vest for stenmolen. Der er nu lavet en ny gangbro henover stenene og det er meningen at man svømmer ud til badeborgen herfra. Vanddybden omkring badeborgen er minimum 2,50 meter.

Badeborgen kan frit benyttes af aktive og passive medlemmer i Dyvig Bådelaug, samt havnens gæstesejlere.

Anlægget bruges udelukkende på eget ansvar. Af hensyn til din egen sikkerhed skal du overholde disse regler:

  1. Anlægget må kun benyttes af personer, som kan svømme.
  2. Børn skal holdes under opsyn.
  3. Der må ikke være flere personer på de enkelte sektioner, end der er angivet på enheden.
  4. Skarpe genstande må ikke medbringes.
  5. Badeborgen må ikke benyttes i mørke.
  6. Badeborgen må ikke benyttes ved vindstyrke over 8 m/s.
  7. Du må ikke dykke ind under badeborgen
  8. Det er ikke tilladt at fortøje andre både til anlægget.

Badeborgen er sponseret af Linak og Brødrene Nørulf.

 

Anlægget

Plantegning

Opmåling af vanddybde.

I november måned undersøgte Jørgen og Kent vanddybderne vest for stenmolen. Der skal være mindst 2,4 meter dybt hvor borgen skal ligge.

Udarbejdelse af ansøgning

Den 22' november 2021 blev der indsendt en ansøgning til Kystdirektoratet. Mange parter skulle høres og give tilsagn til projektet. Den 1' april var tilladelsen på plads, og vi kunne for alvor gå i gang.

Gangbro

Første sektion er udlagt.

Støbning af ankerklodser

Der støbes 18 betonklodser, som skal holde hoppeborgen på plads. Der blev leveret 6,5 tons flydende beton.