Generalforsamling og medlemsmøder

Ny udsættelse!

Den varslede ordinære generalforsamling, som skulle holdes den 29′ marts 2021, udsættes til:

Tirsdag den 1′ juni, klokken 19:00. Nordals skolens idrætshal.

Dagsorden:

 1. Valg at dirigent
 2. Eksklusion af medlem A 584, *
 3. Formandens og udvalgenes beretning
 4. Regnskab for 2020
 5. Indkomne forslag
  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 24/5. Indsendte forslag offentliggøres på hjemmesiden, senest 3 dage før generalforsamlingen.
 6.  Fastsættelse af kontingent og indskud for 2021

  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
  Aktivt medlemskab 1200 kr.
  Passivt medlemskab 200 kr.
  Indskud foreslås uændrede. (11.000 kr. for køl/motorbåd og 2.750 for joller)

 7.  Valg af formand
  På valg er:
  Jørgen Thomsen

 8. Valg af bestyrelse og suppleanter 

  Bestyrelsen, på valg er
  :
  Ebbe Enøe
  Erhard Thomsen
  Bjarne Jepsen
  John Jørgensen

         Valg af 2 suppleanter, på valg er
         Leif Møller
         Søren Thomsen

         Valg af revisor, på valg er:

         Benny Vikke Madsen
         Jens Kristensen

   9. Valg til udvalg:

      Juniorudvalget, på valg er:

      Lene Thomsen
      Pia Troelsgaard Mosekjær

      Kapsejladsudvalg, på valg er:

      Linda Maron (Kontaktperson)
      Bjarne Jepsen
      Kent Münch
      John Jørgensen

      Kajakafdelingen, på valg er:

      Bent Jollmann (Kontaktperson)

      Festudvalg, på valg er: 

      Doris Harvest (Kontaktperson)
      Else Sørensen
      Jørgen Sørensen

      Knobet, på valg er:
      Edith Nielsen
      Kirsten Jørgensen                        

 10. Eventuelt

Bemærkninger:

*  Preben H. Nielsen har i henhold til vedtægterne krævet at få eksklusionen behandlet af generalforsamlingen.

Afholdelsen af generalforsamlingen er betinget af restriktionerne er ophævet for siddende forsamlinger. Skulle dette ikke ske, vil generalforsamlingen blive udsat igen. Af samme grund er stedet for afholdelsen ikke valgt.

Historik:

Generalforsamlingen er varslet den 7/2 2021. til afholdelse mandag den 29′ marts.

1′ Udsættelse, varslet den 28′ februar. Den ordinære generalforsamling 2021 afholdes: tirsdag, den 13′ april.

2′ Udsættelse, varslet den 23′ marts: Den ordinære generalforsamling 2021 afholdes: tirsdag, den 1′ juni.

 

Kontingent for 2021:

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for 2021. Der bliver udsendt opkrævninger med takster fra 2020, inden generalforsamlingen kan afholdes. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af april. Skulle generalforsamlingen vedtage ændrede takster, vil der komme efterreguleringer.

Se det reviderede årsregnskab for 2020 

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamlingen 2020

Referat fra generalforsamlingen 2019

Referat fra generalforsamlingen 2018

Referat fra generalforsamlingen 2017

Referat fra Generalforsamlingen 2016

Referat fra Generalforsamlingen 2015

Referat fra Generalforsamlingen 2014

Referat fra Generalforsamlingen 2013

Referat fra medlemsmødet ang. Dyvig Bro 2018

Notater fra medlemsmødet 2015