Her & Nu

Velkommen til Dyvig Bådelaugs hjemmeside

Denne hjemmeside er medlemmernes fælles informations kanal.

På siden findes blandt andet ind- og udmeldelses blanketter, som udfyldes on-line.

Praktiske informationer til vores gæstesejlere findes på siden "Dyvig havn"

Bådelaugets ordensreglement, "Daglig drift" er netop blevet revideret, og bragt "up do date".
Flere uaktuelle punkter er bortfaldet, og nye er kommet til. Se her.

De næste 2 events i Dyvig Bådelaug

lør 04apr2020

Fælles søsætning

Husk at skrive dig på listen i klubhuset, hvis du vil være med til den fælles søsætning.

Start 7:00 Slut 15:00

fre 24apr2020

Fælles søsætning

Husk at skrive dig på listen i klubhuset, hvis du vil være med til den fælles søsætning.

Start 7:00 Slut 15:00

Coronavirus og Dyvig Bådelaug

Dansk sejlunion har netop kommet med disse anbefalinger, som bestyrelsen bakker op:

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: 

 • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
 • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
 • Bliv udendørs.
 • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
 • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.

Flere havne i Danmark er på nuværende tidspunkt totalt aflukkede. Det skulle nødigt ske her i Dyvig, hvor vi gerne skulle ud og sejle som vi plejer. Derfor er det meget vigtigt at efterleve disse opfordringer.

Standerhejsningen i år AFLYSES!

Klubhus & Toilet/bad er aflåst

Vær med til at bakke sundhedsstyrelsen op, og bliv udenfor.

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blev afholdt tirsdag den 3' marts.

Elmo Hansen blev valgt til bestyrelsen og flere meldte sig til at deltage i de nedsatte arbejdsgrupper.

Hele referatet kan læses her

Arbejdsgrupper

På årets generalforsamling blev det vedtaget at oprette følgende arbejdsgrupper:

 • Klubhus og toiletter
 • Broerne
 • Telt og flagstander
 • Vedligehold efter behov andre steder
 • Hjælp til havnemester
 • Pladsen til stativer
  Omkring 10 meldte sig til at deltage, men der er plads til flere!
  Har du lyst til at være med så skriv til webmaster@db-Dyvig.dk.

Speedbådskurser, forår 2020

Dykkerklubben Poseidon-Als tilbyder 3 kurser i speedbådscertifikat.

Læs mere.

Doublehand for enhver – 2 personer, 2 øer, dobbelt så sjovt! -Det foregår den 27' juni.

Sejlklubben Langballigau inviterer til en distance sejlads som starter i Langballigau og slutter i Dyvig.

Doublehand, eller "2Star", som vi kalder det i Lastfight, er for enhver, tiltænkt alle som har lyst til at sejle doublehand. Als og Barsø indgår i banen, som er 45-60 sm lang, afhængig af bådstørrelse.

Der kræves ikke målerbrev!

Læs mere og se hvordan man tilmelder sig.

Afriggerfest 2019

44 medlemmer havde tilmeldt sig til årets Afriggerfest. Festudvalget havde pyntet fint op og havde lavet et fint program for aftenens fest. Efter middagen var der kaffe og æbleskiver og så blev der delt bankoplader ud. Det blev til mange flotte præmier og derefter gik dansen lystigt lige til midnat.

Tak til festudvalget for en dejlig aften!

Klubmester 2019: John Jørgensen

Selv om årets sidste onsdagssejlads druknede i regn og vindstille fik vi en festlig afslutning i klubhuset. Sejladsudvalget bød på kaffe og håndmadder.

I år har 14 både deltaget i sejladserne og på den bedste aften dystede 11 både på banen.Klubmester 2019

Tak til dommerteam:

Tak til Kaffeholdet:

Badminton Aflyst

Grundet Corona situationen må vi ikke længere bruge Gymnastikhallen på Nordborg skole.

Vores sponsorer. (Klik på logoet for at gå til deres hjemmeside.)

Støt vores sponsorer, de støtter os !

Dyvig set fra oven

Mjelsvig og Dyvig

Foto Kent Münch

UDSKRIVNING AF SIDER FRA HJEMMESIDEN:

I bunden af hver side findes en knap kaldet “Udskriv denne side” Tryk på den og du får et nyt vindue som viser hvordan et print ser ud. Du kan fravælge dele af siden som du ikke vil udprinte.