Klubhuset, renovering/ombygning

Inden for en overskuelig årrække skal klubhuset renoveres. Yderbeklædningen skal udskiftes, det samme gælder gulvet.

Det vil være oplagt at ændre på indretningen, så den kommer til at passe til vores nuværende behov.

Skal vi have et større klublokale og en ny badebygning nær bro 5, eller kan vi nøjes med et mindre klublokale og så få plads til flere toilet/baderum i den eksisterende bygning? Det har bestyrelsen lavet et par bud på. Det kan være at du har en alternativ løsning? I så fald må du meget gerne sende en skitse til bestyrelsen.

Det vil være op til en kommende generalforsamling at vælge en løsning.

Flere toilet/baderum mindre klublokale

Større Klublokale.

Ny badebygning nær bro 5