Aftenkapsejladser

De ”10 bud” til kapsejlere

Nedenstående bør være de regler man som minimum kan forvente at deltagerne i aftenkapsejladserne kender, og overholder.

  1. Bagbord holder klar af styrbord.
  2. Luv holder klar af læ.
  3. Båden bagved holder klar af båden foran.
  4. En båd, der stagvender eller bommer, holder klar af én som ikke gør det.
  5. Undgå kollision. Kapsejladsreglerne er defensive for at forebygge kollisioner, ikke til offensiv kapsejladstaktik.
  6. Hvis du opnår retten til vejen ved at ændre kurs, giv da den anden båd tid til at holde klar.
  7. De(n) indvendige båd(e) ved to bådslængder fra mærket har ret til at få plads til at runde mærket.
  8. En båd der bakker, eller ikke kapsejler, skal holde klar.
  9. Hvis du overtræder en regel tag da en straf.
  10. Det er bedre at gå af vejen, end tilbringe timer i et proteslokale.

Ovenstående er en simplificering af de nuværende kapsejladsregler og er udarbejdet af det internationale sejlforbund (ISAF).

De ”10 bud” velegnede til klubsejladser o.lign.

DB’s sejladsudvalg anbefaler at alle deltagere i vore aftenkapsejladser sætter sig ind i ovenstående regler, men gør samtidigt opmærksomt på, at disse regler IKKE erstatter de officielle kapsejladsregler.

 

Print i PDF-format