Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 9′ april arbejdede vi videre på vores 10-års plan for klubbens fremtidige aktiviteter/investeringer. Rød skrift viser hvad der sker lige nu.

På en prioriteret rækkefølge skal vi lave disse ting efterhånden som vi får råd til det. Der kan selvfølgelig opstå akutte ting som skal ordnes først. Punkter som er efterfulgt af et årstal er vedtaget og skal udføres det pågældende år.

 1. Renovering af bro 4. (Skal være færdig til sæsonstart 2019) Arbejdet er næsten afsluttet
 2. Renovering af Bro 2. (2019) Vi udskyder denne renovering til 2020, men udskifter de dårligste planker
 3. Non wood borde/bænke. (2019) Er opstillet
 4. Lille ladvogn, el eller benzin dreven til havnemester. (2019) Der er købt en segway.
 5. Udskiftning af blandingsbatterier i baderum. (2019) Vi indhenter tilbud.
 6. Ændring af brohoved så der bliver flere større pladser.
 7. Selvbetjenings diesel tankanlæg med Dankort terminal. (2019) Bliver bestilt og opstillet snarest.
 8. Betalingsautomat. Den bliver opdateret til at kunne bruge kontaktløse betalingskort, og skærmen bliver udskiftet
 9. Bomanlæg ved indkørsel til Bådelaugets område. Afventer
 10. Sugeanlæg til holding tanke. Afventer
 11. Udskiftning af el-radiatorer til varmepumper.
 12. Nyt klubhus. Vi forventer at det nuværende kan holde i 10 år. På generalforsamlingen 2019, blev det besluttet at bestyrelsen skal udarbejde konkrete planer for nybyggeri, der laves skitse projekter og økonomien vurderes.