Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 16′ januar arbejdede vi videre på vores 10-års plan for klubbens fremtidige aktiviteter/investeringer. Rød skrift viser hvad der sker lige nu.

På en prioriteret rækkefølge skal vi lave disse ting efterhånden som vi får råd til det. Der kan selvfølgelig opstå akutte ting som skal ordnes først. Punkter som er efterfulgt af et årstal er vedtaget og skal udføres det pågældende år.

 1. Renovering af bro 4. (Skal være færdig til sæsonstart 2019) Arbejdet går planmæssigt
 2. Renovering af Bro 2. (2019)
 3. Non wood borde/bænke. (2019) Der er bestilt 8 sæt.
 4. Lille ladvogn, el eller benzin dreven til havnemester. (2019) Der er købt en segway.
 5. Udskiftning af blandingsbatterier i baderum. (2019) Vi indhenter tilbud.
 6. Ændring af brohoved så der bliver flere større pladser.
 7. Selvbetjenings diesel tankanlæg med Dankort terminal. (2019)
 8. Spildbakke under dieseltank. (2019)
 9. Bomanlæg ved indkørsel til Bådelaugets område.
 10. Sugeanlæg til holding tanke
 11. Udskiftning af el-radiatorer til varmepumper.
 12. Nyt klubhus. Vi forventer at det nuværende kan holde i 10 år. Debatteres på årets generalforsamling

Bestyrelsen er ved at udarbejde en plan for vinterpladser til medlemmernes både. Pladsen vil blive opdelt i områder som vil samle bådene efter størrelse. Planen vil blive fremlagt på generalforsamlingen.