Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsesmødet den 2′ oktober, samt opfølgning:

“Kontoret” er genåbnet. Efter en kort periode hvor huset var blevet låst af, er der nu lavet en aftale mellem bestyrelsen v. Palle Brock og brugergruppen. Fremover skal brugerne benytte klubbens toiletter og være aktive når der kaldes til fælles arbejde på havneområdet. Til gengæld kan de benytte huset som tidligere.

Varsel om prisstigninger. Dyvig Bådelaug har en af Danmarks billigste priser for at have en båd liggende. Desværre er det ikke muligt at køre havnen videre med de nuværende takster. Erhard er ved at udarbejde budget for 2020. Kontingentet vil ikke blive berørt, men pladslejen vil stige en del. Det samme gælder gæstepladser og brug af havnens faciliteter for ikke medlemmer.

På bestyrelsesmødet den 13′ august udtrådte Erik Petz . Ebbe Enøe overtager arbejdet med at fordele pladserne ved broerne.

På bestyrelsesmødet den 11′ juni arbejdede vi videre på vores 10-års plan for klubbens fremtidige aktiviteter/investeringer. Rød skrift viser hvad der sker lige nu.

På en prioriteret rækkefølge skal vi lave disse ting efterhånden som vi får råd til det. Der kan selvfølgelig opstå akutte ting som skal ordnes først. Punkter som er efterfulgt af et årstal er vedtaget og skal udføres det pågældende år.

 1. Renovering af bro 4.  Arbejdet er afsluttet
 2. Renovering af Bro 2. (2019) Vi udskyder denne renovering til 2020, men udskifter de dårligste planker
 3. Non wood borde/bænke. (2019) Er opstillet
 4. Lille ladvogn, el eller benzin dreven til havnemester. (2019) Der er købt en segway.
 5. Udskiftning af blandingsbatterier i baderum. (2019) Der er monteret nye haner.
 6. Ændring af brohoved så der bliver flere større pladser. Afventer.
 7. Selvbetjenings diesel tankanlæg med Dankort terminal. (2019) Udført.
 8. Betalingsautomat. Den skal opdateres til at kunne bruge kontaktløse betalingskort, og skærmen skal udskiftes. Arbejdet er udført.
 9. Bomanlæg ved indkørsel til Bådelaugets område. Afventer
 10. Sugeanlæg til holding tanke. Afventer
 11. Udskiftning af el-radiatorer til varmepumper. Vi undersøger priser.
 12. Nyt klubhus. Vi forventer at det nuværende kan holde i 10 år. På generalforsamlingen 2019, blev det besluttet at bestyrelsen skal udarbejde konkrete planer for nybyggeri, der laves skitse projekter og økonomien vurderes.