Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 13′ august udtrådte Erik Petz med øjeblikkelig virkning. Hans opgaver med at fordele pladserne ved broerne overtages indtil næste generalforsamling af Ebbe Enøe.

Det blev besluttet at bestyrelsen forsætter med de nuværende 8 medlemmer indtil næste generalforsamling.

På bestyrelsesmødet den 11′ juni arbejdede vi videre på vores 10-års plan for klubbens fremtidige aktiviteter/investeringer. Rød skrift viser hvad der sker lige nu.

På en prioriteret rækkefølge skal vi lave disse ting efterhånden som vi får råd til det. Der kan selvfølgelig opstå akutte ting som skal ordnes først. Punkter som er efterfulgt af et årstal er vedtaget og skal udføres det pågældende år.

 1. Renovering af bro 4.  Arbejdet er afsluttet
 2. Renovering af Bro 2. (2019) Vi udskyder denne renovering til 2020, men udskifter de dårligste planker
 3. Non wood borde/bænke. (2019) Er opstillet
 4. Lille ladvogn, el eller benzin dreven til havnemester. (2019) Der er købt en segway.
 5. Udskiftning af blandingsbatterier i baderum. (2019) Der er monteret nye haner.
 6. Ændring af brohoved så der bliver flere større pladser. Afventer.
 7. Selvbetjenings diesel tankanlæg med Dankort terminal. (2019) Udført.
 8. Betalingsautomat. Den bliver opdateret til at kunne bruge kontaktløse betalingskort, og skærmen bliver udskiftet. Arbejdet er udsat på grund af sygdom.
 9. Bomanlæg ved indkørsel til Bådelaugets område. Afventer
 10. Sugeanlæg til holding tanke. Afventer
 11. Udskiftning af el-radiatorer til varmepumper. Vi har fået en brugt varmepumpe som bliver installeret ved lejlighed i klubhuset.
 12. Nyt klubhus. Vi forventer at det nuværende kan holde i 10 år. På generalforsamlingen 2019, blev det besluttet at bestyrelsen skal udarbejde konkrete planer for nybyggeri, der laves skitse projekter og økonomien vurderes.