Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

Drift af havnekontor og butik 2017:

Vi har den 21/12 skrevet kontrakt med Erling og Helle Gram Jensen som skal drive havnekontor og butik i 2017.

Butikken bliver forpagtet af ægteparret som dermed får mulighed for selv at bestemme over sortiment og åbningstider, med de minimums krav som bestyrelsen har stillet.

Erling Jensen bliver den nye havnemester og tiltræder jobbet den 1′ marts 2017.

Helle Gram Jensen bliver den nye havneassistent.

Skulle der blive brug for mere personale er det Erling og Helle som beslutter det, men de kommer selv til at stå for aflønningen.

Vi har holdt bestyrelsesmøde den 16/11 og her kan du se noget af det der blev vedtaget.

Udvidelse af grill pladsen:

skitse-grillplads

Der skal laves et plateau af træ som kommer til at gå ud over havne bassinet. Det skraverende område på skitsen. Anders Bruun og Palle Brock er tovholdere for projektet. Det vil blive sat i gang snarest og skal være klar til næste sejlsæson.

Som nævnt tidligere skal containerpladsen shines op. Der skal være flisebelægning hvor containerne står, og hele området skal hegnes ind.

Der skal laves en legeplads i forbindelse med grillpladsen. Der bliver tale om genbrug af gynge, heste mv. som lige nu står oppe på højen. Det er muligt at denne del ikke bliver klar til foråret.

Vi har bestilt et nyt WI-Fi anlæg til havnen. Der kommer en sendemast på hver bådebro, og det skulle give en markant bedre oplevelse. Det er driftklar til foråret.