Information fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde den 24′ januar

Vi vedtog at starte en omfattende renovering af bad/toilet bygning. Gulve bliver spartlet med en epoxy belægning så rengøringen bliver meget lettere. Arbejdet skal være færdigt inden sæson start.

Der er alt for mange uautoriserede nøgler i drift lige nu. Derfor  bliver alle låse skiftet ud, og alle medlemmer skal have byttet deres gamle B-nøgle med en ny. Det kommer til at ske efter generalforsamlingen. Der kommer information herom på hjemmesiden.

En del medlemmer har ytret utilfredshed over den nye læmole, som bliver opført ved Dyvig Bro. En enig bestyrelse deler ikke dette synspunkt!

Bestyrelsen ønsker at samarbejde med vores nabo, ikke at genere dem. Der er givet tilladelse til projektet og fristen for indsigelse er for længst udløbet. Det var den 10/8 2017.

Vi har fastansat Erling Jensen fra 1/1 2018!

Vi har nu fået en løsning på havnemester funktionen, som gerne skulle holde i mange år fremover.

På bestyrelsesmødet den 21 november underskrev Erling ansættelseskontrakten med Dyvig Bådelaug. Erling er fra den 1/1 2018 fastansat på funktionær ordning.

Samtidigt underskrev Helle Gram Jensen en kontrakt, hvor Helle ansættes som havnemesterassistent fra 15/5 – 15/9.

Helle underskrev også forpagtnings aftalen vedrørende havnekoisken.